KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM THÁNG 06 NĂM 2021

Quảng Nam là một tỉnh thuộc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có diện tích tự nhiên là 10.438 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Phú Ninh.

Đối với tài nguyên nước mặt

Mực nước trung bình tháng 5 năm 2021 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3147cm, giảm 02cm so với tháng trước, giảm 08cm so với tháng cùng kỳ năm 2020 và giảm 04cm so với tháng 5 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 3198cm (ngày 06/5), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3137cm (ngày 27/5). Trong tháng 5 năm 2021, tại trạm Phú Ninh có lưu lượng trung bình tháng là 14,3m3 /s, giảm 0,46m3 /s so với tháng trước, giảm 4,05m3 /s so với tháng 5 năm 2020. Trong tháng 5 năm 2021, tổng lượng nước trên sông Yên Thuận chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Phú Ninh vào khoảng 38,22 triệu m3 , tăng 0,04 triệu m3 so với tháng trước. 

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông Yên Thuận có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Đối với tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 hạ so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 0,52m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc (QT5a-QD). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,72m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình (QT13a-QD) và trung bình tháng sâu nhất là -5,35m tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình (QT12-QD). 

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 hạ so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 0,51m tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh (QT17-QD). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,06m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình (QT14-QD) và trung bình tháng sâu nhất là -5,51m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc (QT5bQD).

Dự báo mực nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh) và Tầng chứa nước Pleistocene (qp) trong tháng 6 và tháng 7 mực nước tiếp tục có xu hướng hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM THÁNG 06 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 

Tác giả bài viết: DWRM