Kết quả quan trắc nước dưới đất thành phố Đà Nẵng tháng 10 năm 2022

Đà Nẵng là thành phố thuộc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có diện tích tự nhiên là 1.285,4 km2. Hiện nay có 3 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Tài nguyên nước dưới đất trong thành phố có 1 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho tầng chứa nước chính Holocen (qh) là 72.716,8 m3/ngày. 

Tài nguyên nước dưới đất, trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 9 tầng chứa nước qh có xu hướng dâng hạ không đáng kể so với tháng 8. Giá trị hạ thấp nhất là 0,09m tại Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (QT3a-QD).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,68m tại Phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (QT1-QD) và sâu nhất là -5,31m tại Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (QT3b-QD). Trong tháng 10 và tháng 11 mực nước có xu hướng dâng.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÁNG 10 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY. 

 

Tác giả bài viết: DWRM