Kết quả quan trắc nước dưới đất thành phố Đà Nẵng tháng 8 năm 2021.

Đà Nẵng là thành phố thuộc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có diện tích tự nhiên là 1.285,4 km2. Hiện nay có 3 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Tài nguyên nước dưới đất trong thành phố có 1 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho tầng chứa nước chính Holocen (qh) là 72.716,8 m3/ngày. 

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 7 tầng chứa nước qh dâng hạ không đáng kể so với tháng 6. Giá trị hạ thấp nhất là 0,16m tại Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (QT3a-QD). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,81m tại Phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (QT1-QD) và trung bình tháng sâu nhất là -5,70m tại Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (QT3b-QD).

Trong tháng 8 dâng hạ không đáng kể, sang tháng 9 mực nước có xu hướng dâng.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÁNG 8 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY. 
 

Tác giả bài viết: DWRM