Kết quả quan trắc nước dưới đất tỉnh Quảng Nam tháng 12 năm 2021

Quảng Nam là một tỉnh thuộc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có diện tích tự nhiên là 10.438km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Phú Ninh.

Đối với tài nguyên nước mặt

Tổng lượng mưa năm bình quân từ 2.000 –3.500mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ tháng 1/2020 đến tháng 102) chiếm khoảng 75% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 10 – 8) lượng mưa chiếm 25% tổng lượng mưa năm. Tổng lượng dòng chảy trung bình toàn tỉnh khoảng 24 tỉ m3/năm, tương ứng với Q0 =760m3/s và M0 = 73,4l/s.km2.

Trạm Phú Ninh (tọa độ địa lý: 13o42’ vĩ độ Bắc, 108o10’ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông Yên Thuận, thuộc thôn I, xã Tam Sơn huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam; thuộc lưu vực sông Tam Kỳ, diện tích lưu vực khống chế là 120 km2; được quan trắc từ tháng 12 năm 2011. Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước.

Tổng lượng nước

Mực nước trung bình tháng 11 năm 2021 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3223cm, tăng 19cm so với tháng trước, tăng 34cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 30cm so với tháng 11 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 3331cm (ngày 20/11), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3176cm (ngày 03/11).

Trong tháng 11 năm 2021, tại trạm Phú Ninh có lưu lượng trung bình tháng là 69,9m3/s, tăng 12,8m3/s so với tháng trước, tăng 29,3m3/s so với tháng 11 năm trước. 

Trong tháng 11 năm 2021, tổng lượng nước trên sông Yên Thuận chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Phú Ninh vào khoảng 181,1 triệu m3, tăng 28,2 triệu m3 so với tháng trước.

Chất lượng nước

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông Yên Thuận có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Đối với tài nguyên nước dưới đất

Tài Tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước chính như sau: Tầng chứa nước Holocen (qh) 618.911 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) 135.807 m3/ngày.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu hướng dâng và hạ so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,52m tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình (QT12-QD) và hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên (QT11a-QD).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,65m tại xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ (QT16b-QD) và trung bình tháng sâu nhất là -4,27m tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên (QT11a-QD). Trong tháng 12 mực nước có xu hướng dâng, nhưng sang tháng 1/2022 mực nước tiếp tục có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 xu thế dâng và hạ so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,69m tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ (QT11b-QD) và hạ thấp nhất là 0,32m tại xã Điện Phong, Tx.Điện Bàn (QT8b-QD).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,62m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình (QT14-QD) và trung bình tháng sâu nhất là -4,20m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc (QT5b-QD). Trong tháng 12 mực nước có xu thế dâng, nhưng sang tháng 1/2022 mực nước có xu hướng hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH QUẢNG NAM THÁNG 12 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.  
 

Tác giả bài viết: DWRM