Kết quả quan trắc nước dưới đất tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 1 năm 2023

Thừa Thiên Huế là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hương có diện tích tự nhiên là 5025,30 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 16 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 797.111,9 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen(qp) là 180.422,2m3/ngày. Trong bản tin phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất của tỉnh sẽ thực hiện ở 2 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng so với tháng 11. Giá trị dâng cao nhất là 0,79m tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (QT2a-H).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,35m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3a-H) và sâu nhất là -2,37m tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (QT2a-H). Trong tháng 12 và tháng 1 năm 2023 mực nước có xu thế hạ dần.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng so với tháng 11. Giá trị dâng cao nhất là 0,34m tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc (QT9-H).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,08m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3b-H) và sâu nhất là -4,3m tại xã Thủy Biều, TP.Huế (QT5-H). Trong tháng 12 và tháng 1 năm 2023 có xu thế hạ dần.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THÁNG 1 NĂM 2023 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 

Tác giả bài viết: DWRM