Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Bộ tháng 8 năm 2019

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2018, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng  9 và tháng 10 năm 2019. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
 
TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCENE THƯỢNG (QP3)
 
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng là chính, có 31/41 công trình mực nước dâng, 2/41 công trình mực nước hạ và 8/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,77m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902D) và giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q221020).

Trong tháng 8, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,78m tại Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,97m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q00102F).

Dự báo : Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8, có 31/41 công trình mực nước dâng, 3/41 công trình mực nước hạ và 7/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. 
 
TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCENE TRUNG-THƯỢNG (QP2-3)
 
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng là chính, có 15/25 công trình mực nước dâng và 10/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,54m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340).

Trong tháng 8, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 30,24m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,97m tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q014340).

Dự báo : Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8, có 17/23 công trình mực nước dâng, 1/23 công trình mực nước hạ và 5/23 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. 
 
TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCENE HẠ (QP1)
 
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế không rõ ràng, có 9/21 công trình mực nước dâng, 2/21 công trình mực nước hạ và 10/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,86m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (Q02304TM1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,23m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (Q031030M1).

Trong tháng 8, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 21,37m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,82m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8, có 9/18 công trình mực nước dâng, 2/18 công trình mực nước hạ và 7/18 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. 
 
TẦNG CHỨA NƯỚC PLIOCENE TRUNG (N22)
 
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng là chính, có 17/25 công trình mực nước dâng, 1/25 công trình mực nước hạ và 7/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,69m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Q21104T) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,09m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q808040).

Trong tháng 8, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 25,48m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,53m tại phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (22104Z).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8, có 16/24 công trình mực nước dâng, 2/24 công trình mực nước hạ và 7/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. 
 
TẦNG CHỨA NƯỚC PLIOCENE HẠ (N21)
 
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng là chính, có 11/22 công trình mực nước dâng, 3/22 công trình mực nước hạ và 8/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,06m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (Q031040M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050M1).

Trong tháng 8, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 22,74m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 5,56m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8, có 13/19 công trình mực nước dâng, 1.19 công trình mực nước hạ và 5/19 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. 

Chi tiết Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Bộ tháng 8 năm 2019 xin mời xem tại đây.

Tác giả bài viết: DWRM