Kết quả quan trắc tài nguyên nước tỉnh Quảng Nam tháng 2 năm 2023

Quảng Nam là một tỉnh thuộc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có diện tích tự nhiên là 10.438km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Phú Ninh.

Đối với tài nguyên nước mặt

Tổng lượng mưa năm bình quân từ 2.000 –3.500mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ tháng 1/2022 đến tháng 12/20212) chiếm khoảng 75% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 12/2021 – 8) lượng mưa chiếm 25% tổng lượng mưa năm. Tổng lượng dòng chảy trung bình toàn tỉnh khoảng 24 tỉ m3/năm, tương ứng với Q0 =760m3/s và M0 = 73,4l/s.km2.

Trạm Phú Ninh (tọa độ địa lý: 13o42’ vĩ độ Bắc, 108o10’ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông Yên Thuận, thuộc thôn I, xã Tam Sơn huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam; thuộc lưu vực sông Tam Kỳ, diện tích lưu vực khống chế là 120 km2; được quan trắc từ tháng 12 năm 2011. Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước.

Tổng lượng nước

Mực nước trung bình tháng 1 năm 2023 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3179cm, tăng 7cm so với tháng trước, tăng 11cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 2cm so với tháng 1 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 3220cm (ngày 7/1/2023), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3160cm (ngày 5/1/2023).

Trong tháng 1 năm 2023, tại trạm Phú Ninh có lưu lượng trung bình tháng là 32,6m3/s, tăng 4m3/s so với tháng trước, tăng 6,6m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 1 năm 2023, tổng lượng nước trên sông Yên Thuận chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Phú Ninh vào khoảng 87,4 triệu m3, tăng 10,7 triệu m3 so với tháng trước.

Chất lượng nước

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông Yên Thuận có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Đối với tài nguyên nước dưới đất

Tài Tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước chính như sau: Tầng chứa nước Holocen (qh) 618.911 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) 135.807 m3/ngày.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1 dâng so với tháng 12. Giá trị dâng cao nhất là 0,86m tại xã Điện Phước, Tx.Điện Bàn (QT7a-QD). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,76m tại xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ (QT16b-QD) và sâu nhất là -4,71m tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên (QT11a-QD). Trong tháng 2, tháng 3 năm 2023, dự báo mực nước dưới đất có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1 dâng so với tháng 12. Giá trị dâng cao nhất là 0,61m tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh (QT17-QD) và giá trị hạ thấp nhất là 0,44m tại xã Điện Hòa, Tx.Điện Bàn (QT4a-QD).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,84m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình (QT14-QD) và sâu nhất là -4,52m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc (QT5b-QD). Trong tháng 2, tháng 3 năm 2023, dự báo mực nước dưới đất có xu thế hạ.
 
CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM THÁNG 2 NĂM 2023 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY. 
 

Tác giả bài viết: DWRM