Kết quả quan trắc tài nguyên nước trên lưu vực sông Srêpôk tháng 5 năm 2020

Trên lưu vực sông Srê Pốk hiện có 27 trạm quan trắc, bao gồm: 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt và 26 trạm quan trắc khí tượng, thủy văn.

Trên lưu vực sông có khoảng 600 hồ chứa với quy mô từ nhỏ đến lớn với tổng dung tích của các hồ là 2.341 triệu m3. Hệ thống hồ thủy điện phát triển nhanh chóng với 5 khoảng 120 hồ trong đó 12 hồ chứa đã đi vào vận hành. Các hồ chứa có dung tích lớn trên lưu vực phải kể đến là hồ Draylinh 3, Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp, Srêpôk 3, Srêpôk 4, Ea Súp Thượng, Krong Buk Hạ và hồ DakPri.
 
Hiện tại có 12 hồ chứa trên lưu vực sông Srê Pốk đã được lập quy trình vận hành liên hồ chứa bao gồm: các hồ Krông Buk Hạ, Ea Rớt, Krông Nô 2, Krông Nô 3, Buôn Tua Sarh, Chư Pông Krông, Buôn Kuốp, Buôn Kuôps, Đrây H’linh, SrêPok 3, SrêPok 4, SrêPok 4A.
 
Kết quả quan trắc tại trạm tài nguyên nước mặt trên lưu vực sông Srê Pốk
 
Trên lưu vực sông Srê Pốk hiện có 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Đức Xuyên; trạm được đặt tại bờ phải trên sông Ea Krông Nô.
 
Chế độ nước sông Ea Krông Nô được chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa cạn từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, mùa lũ từ tháng 5 đến tháng 10, dòng chảy ổn định, mực nước trong sông đôi khi biến đổi đột ngột là do chế độ xả nước của đập thủy điện Krông Nô 2 & Krông Nô 3 trên thượng nguồn cách trạm khoảng 45km và thủy điện Buôn Tua Srah ở phía hạ lưu cách trạm khoảng 20km.
 
Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 5 năm 2020 được tổng hợp, đánh giá như sau: Mực nước trung bình tháng 5 năm 2020 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48665cm, tăng 39cm so với tháng trước, giảm 16cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 06cm so với giá trị tháng 5 TBNN. Giá trị lớn nhất là 48714cm (ngày 23/5), giá trị nhỏ nhất là 48599cm (ngày 12/5).
 
Tháng 5 năm 2020, tại trạm Đức Xuyên có 05 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 4 là 19,5m3 /s, tăng 8,6m3 /s so với tháng trước, tăng 3,5m3 /s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 6,6m3 /s so với tháng 5 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 28,8m3 /s (ngày 23/5), lưu lượng nước nhỏ nhất là 15,1m3 /s (ngày 28/5).
 
Trong tháng 5 năm 2020, tổng lượng nước trên sông Ea Krông Nô chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Đức Xuyên vào khoảng 52,3 triệu m3 , tăng 24,0 triệu m3 so với tháng trước.
 
Trong tháng 5 năm 2020, đã tiến hành lấy 18 mẫu để phân tích 09 chỉ tiêu. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Đức Xuyên cho thấy hầu hết các mẫu đều nằm trong giới hạn A2 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT).
 
Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cho thấy: chất lượng nước sông có thể đáp ứng mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý thích hợp.

Chi tiết Kết quả quan trắc tài nguyên nước trên lưu vực sông Srêpôk tháng 5 năm 2020 xin mời xem Tại đây

GIÁ TRỊ GIỚI HẠN (GTGH) CÁC THÔNG SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT (QCVN 08-MT:2015/BTNMT)

A1 - Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như A2, B1 và B2;

A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2;

B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2;

B2 - Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp.

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THEO CHỈ SỐ WQI


Giá trị WQI Mức đánh giá chất lượng nước Màu
91 - 100 Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt Xanh nước biển
76 - 90 Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp Xanh lá cây
51 - 75 Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác Vàng
26 - 50 Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác Da cam
0 - 25 Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai Đỏ

 


Tác giả bài viết: DWRM