Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình

Đầu tư kinh phí để sửa chữa, nâng cấp hệ thống công trình thuỷ lợi, hệ thống công trình phòng chống lụt bão, cấp nước sạch đảm bảo an toàn và đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa là những kiến nghị được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010 của Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng - Thái Bình do Viện Quy hoạch Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức tại Hải Phòng.
Hiện, ở các tỉnh miền núi hiện tượng sạt lở, lũ quét vẫn còn xảy ra khá thường xuyên, vì vậy cần có chính sách về tài chính đảm bảo để các đơn vị khai thác công trình thủy lợi có đủ điều kiện, hoạt động theo định mức kinh tế kỹ thuật được duyệt khi áp dụng miễn thuỷ lợi phí cho người dân, có sự quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi. Các đơn vị khai thác công trình thủy lợi linh hoạt trong việc sử dụng vốn thì sẽ chủ động sử dụng, khai thác nguồn nước hiệu quả hơn.

Năm 2010, Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng - Thái Bình sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành đặc biệt các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban một cách có hiệu quả, đồng thời sẽ tổ chức các đợt đi thực địa về các tỉnh để nắm bắt tình hình thực tế về công tác quản lý, quy hoạch, ưu nhược điểm trong công tác quản lý khai thác cũng như những khó khăn tồn tại về công tác phát triển thuỷ lợi góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất đời sống nhân dân giữa các tỉnh.