Nước sông Sài Gòn – Đồng Nai ô nhiễm nặng

Ngày 13-10, theo Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM, kết quả quan trắc chất lượng nguồn nước cấp phục vụ sinh hoạt hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai đang bị suy giảm. Hiện trên sông Sài Gòn, nồng độ vi sinh vượt tiêu chuẩn loại B từ hơn 1 lần đến 10 lần; nồng độ COD, BOD5 không đạt tiêu chuẩn loại A.
Còn trên sông Đồng Nai, nồng độ DO, dầu mỡ chỉ đạt tiêu chuẩn loại B. Riêng nồng độ vi sinh vượt tiêu chuẩn loại B hơn 2 lần thay vì phải đạt loại A.

Không chỉ vậy, chất lượng nguồn nước kênh rạch nội thành vẫn còn ô nhiễm ở mức cao. Cụ thể như COD, BOD, vi sinh trung bình tại suối Cái Xuân Trường, khu vực rạch Nước Lên, sông Chợ Đệm, rạch Bến Cát, suối Ba Bò vượt tiêu chuẩn nhiều lần và chưa có dấu hiệu giảm. Đây chính là nguyên nhân khiến cho chất lượng nguồn nước mặt sông Sài Gòn - Đồng Nai có nguy cơ bị gia tăng ô nhiễm. 

Nguồn tin: sggp.org.vn