THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 11 NĂM 2021

Thành phố Hồ Chí Minh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 2.061km2. Trong phạm vi Thành phố hiện nay có 37 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất TP Hồ Chí Minh gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 206.017m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 325.317m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 310.945m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 414.586m3 /ngày, tầng chứa nước n2 1 là 276.380m3 /ngày

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) 

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 1,79m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi (Q09902C). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,41m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (Q01302EM1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -7,65m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (Q808020). Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế hạ

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3) 

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 1,52m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (Q003340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,95m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (Q003340), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -17,13m tại phường Đông Hưng, Quận 12 (Q019340). Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 0,49m tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (Q00204A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,86m tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (Q00204A), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -13,94m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh (Q605040). Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 0,54m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,74m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (Q822040M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -18,93m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011040). Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1)

Trong phạm vi thành phố, tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi (Q80404ZM1) mực nước trung bình tháng 10 dâng 0,11m so với tháng 9. Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế dâng.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 11 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM