Báo động ô nhiễm các khu công nghiệp

Nhiều doanh nghiệp xả trực tiếp nước thải công nghiệp ra môi trường.

Nhiều doanh nghiệp xả trực tiếp nước thải công nghiệp ra môi trường.

"Mỗi ngày, 1 triệu m3 lượng nước thải công nghiệp thải ra môi trường từ 219 khu chế xuất - khu công nghiệp trên cả nước, nhưng chỉ một phần tư số lượng trên được xử lý".
Đại tá Phan Hữu Vinh - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường - cho biết tại hội thảo phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ở khu chế xuất - khu công nghiệp diễn ra ở TPHCM hôm qua.

Theo ông Vinh, đến cuối năm 2008, cả nước mới chỉ 60/219 khu chế xuất - khu công nghiệp có nhà máy xử lý nước thải, với lượng nước xử lý đạt 30 phần trăm. Tuy nhiên, đáng lo ngại là chất lượng nước thải sau khi xử lý vẫn chưa đạt yêu cầu và chưa ổn định.

"Nhiều nơi có nhà máy xử lý nước thải nhưng thực chất không hoạt động vì thiếu kinh phí hoặc các cơ sở sản xuất xử lý nhưng không đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. Vì vậy, nhiều chỉ tiêu về coliform, amoniac, kim loại nặng đều vượt tiêu chuẩn cho phép" - Ông Vinh cho biết.

Dự báo đến năm 2010 của Ngân hàng Thế giới về diễn biến môi trường Việt Nam cũng cho thấy,, khối lượng chất thải rắn sẽ là 4.800.000 tấn/năm, trong đó chất thải nguy hại hơn 600 nghìn tấn/năm và khu vực được cho là trọng điểm của tình trạng phát sinh chất thải nhiều nhất là Hà Nội và TPHCM.

Ông Ngô Anh Tuấn - Phó Trưởng ban Quản lý khu chế xuất - khu công nghiệp TPHCM cho biết: Trong năm 2008, 184 doanh nghiệp trong tổng số 13 khu chế xuất - khu công nghiệp ở TPHCM vi phạm môi trường, bị xử lý, với số tiền hơn 1,85 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, việc xử phạt vẫn chưa đủ sức răn đe các doanh nghiệp, bởi hệ thống văn bản vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường chưa hoàn chỉnh và đồng bộ, vừa thiếu lại vừa chồng chéo.

Nguồn tin: Tiền Phong