Chưa hoàn tất chứng cứ thiệt hại ô nhiễm sông Thị Vải

Sông Thị Vải.

Sông Thị Vải.

Việc đánh giá thiệt hại để đòi bồi thường cho nông dân trên sông Thị Vải cực kỳ khó khăn và phức tạp vì chưa hoàn thành chứng cứ thiệt hại.
Ngày 23/10, Tổng Cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) và Sở TNMT, hội nông dân 3 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP. HCM đã nhóm họp để xem xét tiến độ thống kê thiệt hại trên lưu vực sông Thị Vải.

Ông Bùi Cách Tuyến, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Môi trường cho biết, hiện các tỉnh vẫn chưa hoàn tất thống kê thiệt hại về kinh tế và môi trường, đánh giá tác động môi trường, cũng như cách thức tiến hành các công đoạn đánh giá tác động.

Ngoài ra, đoàn Thanh tra Môi trường (Tổng Cục Môi trường) đã tiến hành kiểm tra việc bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp có nguồn thải lớn để đánh giá nguồn thải, kiểm tra nguyên nhân phát sinh mới gây ô nhiễm môi trường.

Tổng cục Môi trường cho biết vẫn chưa hoàn tất chứng cứ thiệt hại sông Thị Vải vì việc đánh giá phức tạp, cần thu thập thêm chứng cứ khoa học. Cơ quan này sẽ phối hợp với Sở TNMT ở các địa phương rà soát lại việc thống kê thiệt hại, củng cố thêm chứng cứ để hoàn tất báo cáo đánh giá thiệt hại ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Thị Vải, yêu cầu Công ty Vedan và các doanh nghiệp gây ô nhiễm bồi thường thiệt hại.