Hà Nội: Kiến nghị thu hồi gần 179 tỷ đồng qua công tác thanh tra

Số liệu từ Thanh tra TP.Hà Nội cho thấy, năm 2018, các cơ quan hành chính của thành phố đã thực hiện 376 cuộc thanh tra, kết luận 316 cuộc; qua thanh tra kiến nghị thu hồi gần 179 tỷ đồng.

Số liệu từ Thanh tra TP.Hà Nội cho thấy, năm 2018 các cơ quan hành chính của thành phố đã thực hiện 376 cuộc thanh tra (gồm 256 cuộc theo kế hoạch và 120 cuộc đột xuất), đã kết luận 316 cuộc.
 
Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: Quản lý, sử dụng đất đai, giao đất; quản lý và sử dụng vốn, việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố; việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng...
 
Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi gần 179 tỷ đồng, kiến nghị xử lý vi phạm 3,3 ha đất, kiểm điểm trách nhiệm 42 tập thể và 75 cá nhân có vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 4 cuộc.
 
Đồng thời, các sở, ngành thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành đối với những lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm, như: Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 47 đoàn về đất đai, 19 đoàn về môi trường và tài nguyên nước, 1 đoàn về khoáng sản; Sở Xây dựng thực hiện 14 cuộc thanh tra và 206 cuộc kiểm tra về trình tự, thủ tục đối với dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, vận hành nhà chung cư,…/.

Tác giả bài viết: Diệu Hoa