Kế hoạch kiểm tra, thanh tra tài nguyên nước năm 2009

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Bộ năm 2009. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm nay bao gồm chương trình kiểm tra chung và các chương trình kiểm tra, thanh tra theo chuyên đề, lĩnh vực thuộc Bộ quản lý.
Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, trong năm 2009 Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ phối hợp với thanh tra Bộ đi kiểm tra tình hình triển khai thi hành pháp luật về tài nguyên nước tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên; và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước tại một số cơ sở khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước, kiểm tra việc thực hiện quy định xử lý, trám lấp giếng không sử dụng tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Bên cạnh đó, trong kế hoạch thanh tra năm 2009, Thanh tra Bộ sẽ phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thanh tra việc khai thác, sử dụng nước tại các sân Gôn trên địa bàn một số tỉnh, thành phố./.


Tác giả bài viết: Thanh Bình

Nguồn tin: dwrm