Kiểm tra tình hình triển khai, thi hành pháp luật tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lăk

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên nước, trong tháng 8 năm 2008, Cục Quản lý tài nguyên nước đã kiểm tra tình hình triển khai, thi hành pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đoàn kiểm tra do Ông Lê Hữu Thuần - Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước làm Trưởng đoàn.
Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ông Y Đơk MLô - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk và kiểm tra thực tế tại một số cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, bao gồm: Công ty TNHH Một thành viên cấp nước và đầu tư xây dựng (kiểm tra các điểm khai thác), Trung tâm nước sinh hoạt và môi trường nông thôn tỉnh (kiểm tra các điểm khai thác), Công ty Quản lý đô thị và Vệ sinh môi trường (khu xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của thành phố).

Tại thời điểm kiểm tra các cơ sở này đều chưa có giấy phép, Đoàn kiểm tra đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tiến hành lập biên bản và yêu cầu các cơ sở trên phải tiến hành ngay việc nộp hồ sơ cho cấp có thẩm quyền để làm thủ tục xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước./.


Tác giả bài viết: Quang Bách

Nguồn tin: dwrm.gov.vn