Kiểm tra tình hình triển khai, thi hành pháp luật tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Từ ngày 25/8/2008 đến ngày 28/8/2008, Cục Quản lý tài nguyên nước đã kiểm tra tình hình triển khai, thi hành pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đoàn kiểm tra do Ông Lê Hữu Thuần - Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn.
Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ông Huỳnh Văn Chín - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng và tiến hành kiểm tra thực tế tại một số cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, bao gồm: Công ty TNHH SuZuki (huyện Di Linh), Công ty TNHH Oriential Lion (huyện Đơn Dương), Công ty TNHH Trà Kinh Lộ (huyện Di Linh), Công ty cổ phần Chè – cà phê Di Linh, Công ty Cà phê Công chính (huyện Đức Trọng) và Công ty cấp thoát nước Lâm Đồng. Tại thời điểm kiểm tra, các công ty này đã có giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất nhưng toàn bộ các công trình khai thác, sử dụng đều không có thiết bị đo lưu lượng, thiết bị quan trắc mực nước và sổ theo dõi; riêng đối với Công ty cấp thoát nước Lâm Đồng các công trình hiện đang khai thác chưa có giấy phép. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Sở tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ nộp cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp giấy phép.


Tác giả bài viết: Minh Cường

Nguồn tin: dwrm.gov.vn