Nước thải công nghiệp của Miwon không đạt tiêu chuẩn

Theo kết quả phân tích mẫu nước thải công nghiệp của Công ty TNHH Miwon Việt Nam, do Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ thực hiện, nước thải của công ty này không đạt tiêu chuẩn cho phép về môi trường.
Nồng độ chất hữu cơ như BOD5 là 246-255 mg/l vượt từ 3-3,1 lần; COD là 426-437 mg/l, vượt từ 5,3-5,4 lần. Nước thải chung chảy ra sông Hồng có mùi khó chịu, nồng độ chất hữu cơ như BOD5 là 107-109 mg/l, vượt từ 2,14-2,18 lần; COD là 165-172 mg/l, vượt từ 2-2,15 lần.

Như vậy nước thải công nghiệp của Công ty TNHH Miwon Việt Nam chưa đạt mức B, trong khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường yêu cầu phải đạt mức A.

Theo thông tin từ Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện xử lý chất thải tại Công ty TNHH Miwon, ngày 9/10, Sở sẽ đình chỉ xả nước thải công nghiệp gây ô nhiễm ra môi trường của Công ty Miwon./.


Nguồn tin: TTXVN