Phối hợp kiểm tra, thanh tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường kênh Bắc Hưng Hải

Thời gian vừa qua, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều cơ sở xả nước thải không qua xử lý ra kênh Bắc Hưng Hải và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Để kịp thời ngăn chặn việc xả thải gây ô nhiễm môi trường kênh Bắc Hưng Hải, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và thành phố Hà Nội kiểm tra, thanh tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra đột xuất của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các tỉnh, thành phố.
 
Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan kiểm tra, thanh tra đột xuất các đối tượng có hoạt động xả thải ra kênh Bắc Hưng Hải (trừ các đối tượng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện); xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tổng hợp kết quả và báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường.