Sơn La: Thanh tra 4 đơn vị lĩnh vực TN&MT

Dự án Thủy điện Suối Sập 1 của Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình nằm trên địa bàn 2 huyện Bắc Yên và Phù Yên

Dự án Thủy điện Suối Sập 1 của Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình nằm trên địa bàn 2 huyện Bắc Yên và Phù Yên

Sở TN&MT Sơn La vừa ban hành Quyết định 228/QĐ-STNMT thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, khoáng sản, đất đai, tài nguyên nước, KTTV với 4 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

4 dự án của 4 đơn vị thuộc diện thanh tra gồm: Dự án Trang trại chăn nuôi lợn Bình Nhung của Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Bình Nhung tại thành phố Sơn La; Dự án khai thác quặng Antimon bằng phương pháp khai thác lộ thiên của Công ty CP khoáng sản Bao An tại huyện Yên Châu; Dự án Thủy điện Suối Sập 1 của Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình tại huyện Bắc Yên và Phù Yên; Dự án Thủy điện Háng Đồng A1 tại huyện Bắc Yên của Công ty TNHH Xuân Thiện Sơn La.
 
Nội dung thanh tra gồm: Công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, đất đai, quan trắc khí tượng thủy văn và cung cấp thông tin khí tượng thủy văn.
 
Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2015 đến ngày công bố quyết định thanh tra. Thời hạn thanh tra là 20 ngày làm việc, từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đơn vị tham qua quan trắc lấy mẫu và phân tích môi trường là Trung tâm Quan trắc TN&MT, thuộc Sở TN&MT.
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Nga

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn