Thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định của giấy phép tài nguyên nước

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhằm kiểm tra tình hình thực thi quy định của giấy phép tài nguyên nước của các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước; đồng thời, chấn chỉnh kịp thời công tác thực hiện các quy định của giấy phép tài nguyên nước, đối với các đơn vị khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước có tồn tại, dấu hiệu vi phạm, trong tháng 8/2022, Cục Quản lý tài nguyên nước đã thành lập Đoàn kiểm tra đi kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định của giấy phép tài nguyên nước đối với đơn vị chủ quản của 21 công trình khai thác, sử dụng nước có tồn tại, dấu hiệu vi phạm trên địa bàn 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Lâm Đồng, Hà Giang, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Lào Cai, Sơn La, Hưng Yên, Đăk Lăk.
 
Theo đó, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra đối với các chủ giấy phép việc thực hiện quy định của giấy phép về: lưu lượng khai thác; mực nước động trong hoạt động khai thác nước dưới đất; duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định đối với hồ chứa, đập dâng; chế độ thông tin, báo cáo trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước và một số tồn tại, dấu hiệu vi phạm khác.
 
Cụ thể, đối với hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất, Đoàn sẽ kiểm tra việc tuân thủ mực nước động lớn nhất theo giấy phép đã được cấp; việc tuân thủ lưu lượng khai thác, sử dụng; công tác báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng nước; việc thực hiện công tác quan trắc, giám sát lưu lượng, chất lượng nước, việc kết nối, cung cấp thông tin, số liệu.


 
Đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong khai thác, sử dụng nước mặt, Đoàn sẽ kiểm tra việc tổ chức thực hiện quan trắc, thu thập thông tin, theo dõi tình hình khí tượng, thủy văn, dự báo và kết nối, cung cấp thông tin, số liệu; kiểm tra việc vận hành xả dòng chảy tối thiểu về hạ du theo quy định; công tác báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng nước.
 
Thời kỳ kiểm tra tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm công bố Quyết định kiểm tra.
 


 
 

Tác giả bài viết: DWRM