Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải

Trong tháng 01/2017, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định số 06/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải, hoạt động trong lĩnh vực thủy sản tại số 9 Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
Qua thanh tra cho thấy, Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải đã thực hiện không đúng quy định về quan trắc, giám sát tài nguyên nước trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, vi phạm Khoản 1, Điều 5, Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Theo đó, Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải sẽ bị mức xử phạt hành chính là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Quyết định cũng nêu rõ, sau khi chấp hành nộp tiền phạt, Công ty phải gửi chứng từ về Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: Số 10, Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.

Tác giả bài viết: dwrm