Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Lừm

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Lừm có địa chỉ tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Theo đó, Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Lừm đã không đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định đối với hồ chứa và đập dâng từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 15 tháng 12 năm 2021 tại công trình thủy điện Suối Lừm 1 (xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La), vi phạm quy định tại điểm a khoản 7 Điều 13 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Tổng số tiền xử phạt đối với hành vi vi phạm là 220 triệu đồng.
 
Quyết định cũng nêu, Công ty phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vào tài khoản của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Tác giả bài viết: DWRM