Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần thủy sản Cà Mau

Trong tháng 01/2017, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần thủy sản Cà Mau.

Cụ thể, Công ty Cổ phần thủy sản Cà Mau hiện nay đang hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản, tại số 8 Cao Thắng, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau đã thực hiện không đúng quy định về quan trắc, giám sát tài nguyên nước trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, vi phạm Khoản 1, Điều 5, Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản.

Theo đó, Công ty Cổ phần thủy sản Cà Mau sẽ chịu mức xử phạt hành chính là 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng).

Quyết định cũng nêu rõ, sau khi chấp hành nộp tiền phạt, Công ty phải gửi chứng từ về Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: Số 10, Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.
 

Tác giả bài viết: dwrm