Yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO vận hành bảo đảm lưu lượng xả về hạ du sông Bé

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mới đây, Cục Quản lý tài nguyên nước đã có văn bản số 2446/TNN-NM gửi Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) về việc vận hành hồ Srok Phu Miêng trong mùa cạn 2022.

Công văn nêu rõ, qua theo dõi, giám sát thông tin, số liệu vận hành của hồ Srok Phu Miêng mà Công ty cung cấp trong thời gian qua (trên hệ thống https://quanly.dwrm.gov.vn/hochua/), Cục Quản lý tài nguyên nước thấy rằng, trong thời gian mùa cạn năm 2022 có một số ngày việc vận hành hồ Srok Phu Miêng có dấu hiệu chưa đảm bảo thời gian và tổng lưu lượng xả trung bình ngày về hạ du theo quy định tại Điều 23 của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2019.


 
Vì vậy, Cục Quản lý tài nguyên nước yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO có Văn bản giải trình rõ việc vận hành chưa bảo đảm thời gian và lưu lượng xả về hạ du sông Bé theo đúng quy định trong thời gian nêu trên, gửi về Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 29/7/2022. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện việc vận hành hồ chứa Srok Phu Miêng, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống, giảm lũ hạ du, an toàn công trình trong mùa lũ năm 2022 theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.

Tác giả bài viết: DWRM