Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Cải cách hành chính

Cải cách hành chính
Ảnh minh họa

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021

18:27 | 29/01/2021

Ngày 27/01, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 159/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021.

Bộ TN&MT: Ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

09:44 | 30/03/2020

Ngày 27/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 791/QĐ-BTNMT Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030.

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

15:50 | 10/02/2020

Ngày 6/2, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 333/QĐ-BTNMT về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

Bộ TN&MT: Ban hành kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

14:30 | 12/12/2019

Ngày 06/12/2019, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 3132/QĐ-BTNMT về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019.

Thành lập Tổ soạn thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

14:36 | 20/05/2019

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Quyết định số 1182/QĐ-BTNMT Thành lập Tổ soạn thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Quý I năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

17:30 | 17/04/2019

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), trong Quý I/2019, Bộ đã thực hiện xử lý tổng số 1.610 hồ sơ (gồm 1246 hồ sơ chuyển tiếp năm 2018 và 364 hồ sơ nộp mới năm 2019). Các đơn vị thuộc Bộ đã xử lý và trả kết quả cấp phép cho 456 hồ sơ, đạt tỷ lệ hoàn thành là 28,3%.

Cục Quản lý tài nguyên nước: Phát động phong trào thi đua trong lĩnh vực tài nguyên nước năm 2019

16:03 | 19/02/2019

Ngày 19/2, Cục Quản lý tài nguyên nước đã ban hành công văn số 304/TNN-VP về việc phát động phong trào thi đua trong lĩnh vực tài nguyên nước năm 2019.

Nguồn Monre

Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 – 2019

11:30 | 27/07/2018

Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định số 877/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 – 2019

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Bộ TN&MT

Bộ TN&MT: Một số kết quả xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2018

22:31 | 16/07/2018

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Quốc hội đã thông qua Luật Đo đạc và bản đồ; Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng đã ban hành 06 văn bản đã trình từ năm 2017 (05 Quyết định, 01 Thông tư) và trình Chính phủ 01 Nghị định. Như vậy, tính đến ngày 06/7/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 11 văn bản (01 Luật, 03 Nghị định; 06 Quyết định và 01 Thông tư).

Ảnh minh họa

Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước 6 tháng đầu năm 2018

17:35 | 13/06/2018

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, trong 6 tháng đầu năm 2018, Cục đã tích cực triển khai, xây dựng, hoàn thiện và đảm bảo tiến độ các Đề án và các nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý tài nguyên nước không ngừng được đổi mới, nâng cao về chất lượng.

Thông cáo báo chí Công bố phương án cắt giảm 51,3% danh mục hàng hóa và bãi bỏ, đơn giản hóa 100% thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành

14:09 | 24/05/2018

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1588/QĐ-BTNMT ngày 18/5/2018 công bố phương án cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ban hành Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

10:09 | 17/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Cục Quản lý tài nguyên nước: Thành lập Tổ công tác triển khai Xây dựng và Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015

16:22 | 02/05/2018

Mới đây, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-TNN Thành lập Tổ công tác triển khai Xây dựng và Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001: 2015 trong hoạt động quản lý, điều hành của Cục Quản lý tài nguyên nước.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Hội nghị

Bộ TN&MT: Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015

17:59 | 27/04/2018

Sáng nay 27/4, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001: 2008 sang TCVN 9001: 2015. Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại điện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ TN&MT

17:35 | 27/04/2018

Bộ TN&MT vừa ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của Bộ năm 2018 nhằm đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và nâng cao hiệu quả quản lý của ngành.

Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập quy trình vận hành liên hồ chứa

14:45 | 19/04/2018

Ngày 19/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết điịnh số 1263/QĐ-BTNMT Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ TN&MT Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh.

Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

15:41 | 03/04/2018

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong những năm qua, công tác chỉ đạo, điều hành trong triển khai thực hiện cải cách hành chính (CCHC) luôn được các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ coi trọng và quan tâm thực hiện, gắn liền với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và phân công, phân cấp quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Toàn cảnh buổi làm việc

Dự kiến sẽ cắt giảm nhiều điều kiện về đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

16:39 | 08/03/2018

Sáng 8/3, tại trụ sở Cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ về việc xây dựng dự thảo Nghị định cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ảnh minh họa

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Bộ chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công

17:50 | 06/02/2018

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Quyết định số 3441/QĐ-BTNMT Ban hành Bộ chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công do Bộ TN&MT cung cấp.

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường

14:52 | 24/01/2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Thông tư số 67/2017/TT-BTNMT Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi