Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Cải cách hành chính

Cải cách hành chính
Cán bộ Văn phòng Một cửa Bộ TN&MT tiếp nhận, trao đổi và hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ trong lĩnh vực tài nguyên nước

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

14:19 | 14/06/2022

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục đã đạt được nhiều kết quả nổi bật về công tác cải cách hành chính (CCHC) được thể hiện trên các mặt công tác như: Công tác chỉ đạo, điều hành; công tác cải cách thể chế; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công;…

Ảnh minh họa

Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước tháng 2 năm 2022

15:04 | 10/03/2022

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, trong tháng 2 năm 2022, Cục đã tiếp nhận và thẩm định 06 hồ sơ cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, trả kết quả đối với 07 thủ tục hành chính đảm đúng thời gian, quy trình theo quy định. Thực hiện bảo đảm 100% thủ tục hành chính xử lý trên môi trường mạng.

Ảnh minh họa

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

10:34 | 10/01/2022

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2612/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ảnh minh hoạ

Bộ TN&MT: Đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thời gian chống dịch

21:24 | 21/05/2021

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tập, Bộ TN&MT đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công của ngành, góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường

21:09 | 21/05/2021

Chiều ngày 20/5, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp trực tuyến với Tổng cục Môi trường, Vụ Pháp chế về việc cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính Quý I năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

17:54 | 13/04/2021

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), trong Quý I năm 2021, Bộ đã thực hiện xử lý tổng số 2.551 hồ sơ (gồm 1.302 hồ sơ chuyển tiếp năm 2020 và 1.249 hồ sơ nộp mới năm 2021); các đơn vị đã thực hiện xử lý và trả kết quả cấp phép cho 1.502 hồ sơ (gồm 537 hồ sơ năm 2020 và 965 hồ sơ năm 2021), đạt tỷ lệ hoàn thành là 58,8% tăng so với cùng kỳ năm trước 7,1% (Quý I năm 2020 đạt tỷ lệ hoàn thành là 51,7%).

Ảnh minh họa

Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước Quý I năm 2021

22:40 | 27/03/2021

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, trong Quý I năm 2021, Cục đã tiếp nhận và thẩm định 38 hồ sơ, trả kết quả 35 thủ tục (trong đó 31 thủ tục chuyển tiếp năm 2021) đảm đúng thời gian, quy trình theo quy định. Thực hiện bảo đảm 100% TTHC xử lý trên môi trường mạng; thực hiện tiếp nhận và thẩm định 09 thủ tục hành chính trực tuyến cấp độ 4, đã trả kết quả 04 thủ tục (trong đó 02 thủ tục chuyển tiếp năm 2020).

Ảnh minh họa

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021

18:27 | 29/01/2021

Ngày 27/01, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 159/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021.

Bộ TN&MT: Ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

09:44 | 30/03/2020

Ngày 27/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 791/QĐ-BTNMT Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030.

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

15:50 | 10/02/2020

Ngày 6/2, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 333/QĐ-BTNMT về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

Bộ TN&MT: Ban hành kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

14:30 | 12/12/2019

Ngày 06/12/2019, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 3132/QĐ-BTNMT về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019.

Thành lập Tổ soạn thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

14:36 | 20/05/2019

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Quyết định số 1182/QĐ-BTNMT Thành lập Tổ soạn thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Quý I năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

17:30 | 17/04/2019

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), trong Quý I/2019, Bộ đã thực hiện xử lý tổng số 1.610 hồ sơ (gồm 1246 hồ sơ chuyển tiếp năm 2018 và 364 hồ sơ nộp mới năm 2019). Các đơn vị thuộc Bộ đã xử lý và trả kết quả cấp phép cho 456 hồ sơ, đạt tỷ lệ hoàn thành là 28,3%.

Cục Quản lý tài nguyên nước: Phát động phong trào thi đua trong lĩnh vực tài nguyên nước năm 2019

16:03 | 19/02/2019

Ngày 19/2, Cục Quản lý tài nguyên nước đã ban hành công văn số 304/TNN-VP về việc phát động phong trào thi đua trong lĩnh vực tài nguyên nước năm 2019.

Nguồn Monre

Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 – 2019

11:30 | 27/07/2018

Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định số 877/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 – 2019

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Bộ TN&MT

Bộ TN&MT: Một số kết quả xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2018

22:31 | 16/07/2018

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Quốc hội đã thông qua Luật Đo đạc và bản đồ; Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng đã ban hành 06 văn bản đã trình từ năm 2017 (05 Quyết định, 01 Thông tư) và trình Chính phủ 01 Nghị định. Như vậy, tính đến ngày 06/7/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 11 văn bản (01 Luật, 03 Nghị định; 06 Quyết định và 01 Thông tư).

Ảnh minh họa

Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước 6 tháng đầu năm 2018

17:35 | 13/06/2018

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, trong 6 tháng đầu năm 2018, Cục đã tích cực triển khai, xây dựng, hoàn thiện và đảm bảo tiến độ các Đề án và các nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý tài nguyên nước không ngừng được đổi mới, nâng cao về chất lượng.

Thông cáo báo chí Công bố phương án cắt giảm 51,3% danh mục hàng hóa và bãi bỏ, đơn giản hóa 100% thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành

14:09 | 24/05/2018

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1588/QĐ-BTNMT ngày 18/5/2018 công bố phương án cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ban hành Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

10:09 | 17/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Cục Quản lý tài nguyên nước: Thành lập Tổ công tác triển khai Xây dựng và Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015

16:22 | 02/05/2018

Mới đây, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-TNN Thành lập Tổ công tác triển khai Xây dựng và Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001: 2015 trong hoạt động quản lý, điều hành của Cục Quản lý tài nguyên nước.

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi